اطلاعات تماس
تلفن
۲۲۹۲۳۷۰۱-۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۰۹۳۵۸۱۹۶۹۶۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،

بازرگانی پاکسیما

شماره ثبت شرکت 276065

شرکت بازرگانی پاکسیما ارائه دهنده و تامین کننده انواع محصولات و خدمات زیر می باشند.

ادامه...